O nás

Dětský domov Náměšť nad Oslavou patří do sítě školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Svoji kapacitou 15 dětí se řadí mezi nejmenší domovy v republice a má dlouholetou tradici.

První zmínky o historii vzniku dětského domova spadají do počátku minulého století, kdy v roce 1930, byl za pomocí dobročinné sbírky místních obyvatel a obyvatel z okolí Náměště nad Oslavou postaven okresní dětský domov pro sirotky a opuštěné děti. Budova, která v průběhu svého užívání byla postupně stavebně upravena, slouží dětem až do současnosti. Počty dětí pobývajících v péči dětského domova se měnily podle platné legislativy, takže např. v roce 1961 obývalo dětský domov 25 dětí a provoz zajišťovalo šest pracovnic, z toho jedna správkyně a kuchařka. Na konci  sedmdesátých let 20. stol. byl dětský domov v souvislosti se změnami v zákoně uváděn jako internátní typ s jednou výchovnou smíšenou skupinou patnácti dětí, o které se starali dva denní, později tři pedagogičtí pracovníci a dvě noční vychovatelky. Jako takový byl provozován až do roku 2003, kdy došlo ke změně a v souladu s novým zákonem bylo organizační uspořádání dětského domova změněno na rodinný typ.

         

V současné době jsou děti v našem dětském domově rozděleny do dvou rodinných skupin. První rodinnou skupinu tvoří 7 dětí, které mají k dispozici 4 menší podkrovní pokoje, obývací pokoj, kuchyňku a sociální zařízení. Ve druhé rodinné skupině je 8 dětí, které mají k dispozici 3 větší pokoje, kuchyň, obývací pokoj a sociální zařízení. Jídelna je společná pro obě rodinné skupiny v přízemí. V suterénu budovy se nachází ergoterapeutická dílna, která slouží k pracovní a výtvarné činnosti dětí a místnost s keramickou pecí. Naší velkou výhodou je rozlehlá zahrada s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, dřevěnými prolézačkami, trampolínou a ruskými kuželkami. Děti zde mohou sportovat a relaxovat. Zahrada byla v roce 2015 přebudovaná a získala certifikát Přírodní zahrady.

Dětský domov plní funkci výchovnou, vzdělávací a sociální. Cílem je zajištění všestranného rozvoje osobnosti dítěte, jeho zařazení do běžné dětské populace a příprava na vstup do samostatného života. Děti vedeme ke vzdělávání, rozvíjíme jejich individuální zájmy a učíme je vhodně naplňovat volný čas. K tomu využíváme nabídek nejrůznějších zájmových kroužků místního DDM a ZŠ. Ke každodenním pravidelným činnostem dětí patří nejen příprava na vyučování a rozvoj zájmů, ale také získávání dovedností v oblasti péče o domácnost jako ve funkční rodině.

Díky sponzorům a nadacím se mohou děti zúčastnit kulturních, sportovních a jiných akcí, tuzemských i zahraničních rekreací.

Činnost dětských domovů se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Fotogalerie

Budova a zahrada

Interiér domova

I. rodinná skupina

II. rodinná skupina